Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Van tegemoetkomen als bedoeld in artikel 8:75a Awb is sprake indien het bestuursorgaan het door de belanghebbende gewenste besluit geheel of gedeeltelijk neemt, tenzij dit besluit is genomen op basis van gronden die belanghebbende niet in zijn/haar beroepschrift naar voren heeft gebracht (Raad van State 3 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1754)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.