Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De bevoegdheid tot het vaststellen van een bestemmingsplan kan op grond van artikel 10:3 Awb niet van de gemeenteraad naar het College van burgemeester en wethouders worden gemandateerd (Raad van State 15 oktober 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF8949)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.