Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het berekenen van de oppervlakte als bedoeld in artikel 4 lid 3 sub b Bijlage II Bor moet rekening worden gehouden met het ruimtebeslag dat een bouwwerk op een bepaalde ruimte legt (Raad van State 1 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2952)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.