Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De onderzoeksplicht naar cultuurhistorische waarden als bedoeld in artikel 3.1.6 lid 5 Bro kan niet worden beperkt tot delen van een plangebied of tot die objecten die mogelijkerwijs als gemeentelijk monument worden aangewezen (Raad van State 8 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2993)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.