Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het ontbreken van een toets aan de best beschikbare technieken in een aanvraag om een milieu-inrichting ex artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo hoeft niet te leiden tot het buiten behandeling stellen van de aanvraag (artikel 2.14 Wabo) (Raad van State 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:722)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.