Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij de beoordeling of sprake is van een milieu-neutrale wijziging als bedoeld in artikel 2.14 lid 5 Wabo moeten de milieugevolgen die op grond van de verleende vergunning zijn toegestaan worden vergeleken met de milieugevolgen van de aanvraagde wijziging, de feitelijke situatie is hierbij niet bepalend (Raad van State 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1974)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.