Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De vergunninghouder ex artikel 2.25 lid 1 Wabo is niet degene aan wie de vergunning in het verleden is verleend, maar degen die het project uitvoert waarop de vergunning ziet (degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project) (Raad van State 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1667)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.