Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen tegelijkertijd als vergunninghouder in de zin van artikel 2.25 lid 1 Wabo worden aangemerkt (Raad van State 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1667)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.