Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo moet tegelijkertijd met het ontwerp van het daarmee samenhangende besluit ter inzage worden gelegd (Raad van State 19 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2734)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.