Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het bericht over het bepalen van de te volgen voorbereidingsprocedure voor de vergunningaanvraag ex artikel 3.1 lid 3 onder a Wabo is de Wabo zelf leidend. Het bevoegd gezag heeft geen keuze over de te volgen voorbereidingsprocedure, dit vloeit uit de Wabo zelf voort (Raad van State 15 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:372)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.