Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als niet wordt voldaan aan de mededelingsplicht van artikel 3.9 lid 1 Wabo dan kan sprake zijn van een verschoonbare termijnoverschrijding, als de belanghebbende binnen twee weken nadat hij van het besluit op de hoogte is geraakt alsnog zijn bezwaar naar voren heeft gebracht (Raad van State 22 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:476)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.