Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

De gehele aanvraag om omgevingsvergunning ex artikel 2.1 Wabo valt onder de reikwijdte van het legesverbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 4 Wro (Hoge Raad 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2877)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.