Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Een groenbestemming in een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro kan als erf in de zin van artikel 1 Bijlage II Bor worden aangemerkt, tenzij dit in de planregels expliciet is uitgesloten (Raad van State 19 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1086)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.