Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Als een in een bestemmingsplan voorziene parkeervoorziening tot geluidhinder kan leiden, moet een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd (artikel 3.1 Wro) (Raad van State 20 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:115)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.