Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Bij het opnemen van een verbod tot het zonder omgevingsvergunning slopen van een pand in een bestemmingsplan, moet worden gemotiveerd waarom het pand – gelet op de karakteristieke waarden ervan – niet zonder vergunning mag worden gesloopt (artikel 3.3 Wro) (Raad van State 19 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1094)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.