Artikel 6.2 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Het normaal maatschappelijk risico als bedoeld in artikel 6.2 lid 1 Wro heeft zelfstandige betekenis. Het bestuursorgaan mag niet volstaan met een beoordeling of bijzondere omstandigheden zijn gebleken op grond waarvan een groter deel dan twee procent van de waarde van de onroerende zaak als bedoeld in artikel 6.2 lid 2 sub b Wro voor rekening van de aanvrager blijft (Raad van State 5 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX6492)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.