Artikel 6.2 Wro

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Er kan sprake zijn van een normale maatschappelijke ontwikkeling (en dus een normaal maatschappelijk risico als bedoeld in artikel 6.2 lid 1 Wro) als de ontwikkeling naar haar aard en omvang binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en het in een reeks van jaren gevoerde planologische beleid past (Raad van State 13 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:986)

Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.