Disclaimer

Uiteraard besteedt Hans Koolen veel zorg aan de inhoud van deze website. Het kan zijn dat er ergens toch iets onvolledig of niet correct wordt weergegeven. Bovendien kan op deze website slechts algemene informatie (en dus geen op maat gemaakte adviezen) worden geven. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Hans Koolen behoudt zich ook het recht voor om informatie op deze website aan te passen of te verwijderen zonder u vooraf daarover te informeren.

Hans Koolen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onvolledigheden of onjuistheden in de informatie op deze website en/of voortvloeiende uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van deze website, uw gebruik van informatie op deze website, of uw gebruik van andere websites die u bezoekt met behulp van links op deze website.

Hans Koolen en/of onze (eventuele) licentiegevers zijn uitsluitend rechthebbende(n) op alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten die rusten op (de inhoud van) deze website. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hans Koolen (de inhoud van) deze website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken anders dan strikt noodzakelijk is voor het kunnen gebruiken van deze website in overeenstemming met deze disclaimer.

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.