Welkom bij Rechtspraak bestuursrecht (RSBR). Op deze website vindt u een actueel overzicht van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op:

– de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
– het Besluit omgevingsrecht (Bor)
– het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
– de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
– de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

NIEUW: zoek jurisprudentie op onderwerp! Klik hier

Recente rechtspraak

Artikel 3.1a Wabo

Bij gegevens en onderzoeken die ouder zijn dan twee jaar bestaat in beginsel alleen aanleiding om te motiveren waarom (toch) gebruik van die gegevens wordt gemaakt indien door belanghebbenden gesteld wordt dat aan het besluit actuele gegevens ten grondslag dienen te worden gelegd, omdat sprake is van gewijzigde feiten of omstandigheden, of de gegevens zo gedateerd zijn – wat betreft verstreken tijd, niet wat betreft inhoud – dat het bestuursorgaan uit zichzelf behoefte voelt het gebruik ervan te verantwoorden (artikel 3.1a Wabo) (Raad van State 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1148) read more

Op zoek naar een uitspraak?

Mocht u op zoek zijn naar een specifieke uitspraak, gebruik dan het vergrootglas in de menubalk of de zoekbalk hieronder, klik op de button 'Zoek op onderwerp' of neem contact op per e-mail (koolen@sight.law) of per telefoon (06 28 59 24 92). Ook voor overige vragen en/of verzoeken kunt u hier terecht.
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.