Welkom bij Rechtspraak bestuursrecht (RSBR). Op deze website vindt u een actueel overzicht van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op:
– de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
– het Besluit omgevingsrecht (Bor)
– het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
– de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
– de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

NIEUW: de Omgevingswet, de Invoeringswet Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving! Klik hier. Zoeken op onderwerp is ook mogelijk, klik hier (punten 6 t/m 11). read more

Recente rechtspraak

Artikel 4.23 IOw

Op een besluit tot invordering van een verbeurde dwangsom die ziet op een vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet opgelegde last onder dwangsom, blijft op grond van artikel 4.23 lid 1 IOw (overgangsrecht bestuurlijk sanctiebesluit) het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing tot het tijdstip waarop de last volledig is uitgevoerd, de dwangsom volledig is verbeurd en betaald, of de last is opgeheven (Raad van State 28 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:846) read more

Artikel 4.6 IOw

Op grond van artikel 4.6 IOw (overgangsrecht) blijft op een beroep tegen een besluit tot wijziging (ex artikel 6:19 Awb) van een reeds vastgesteld bestemmingsplan waarvan het ontwerp vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage is gelegd het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het (gewijzigde) bestemmingsplan onherroepelijk is (Raad van State 23 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:743)

Overgangsrecht Omgevingswet wijziging vastgesteld bestemmingsplan

Artikel 4.3 IOw

Als een verzoek om handhaving van het Activiteitenbesluit is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft op grond van artikel 4.3 sub a IOw (overgangsrecht) het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordt (Raad van State 7 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:476)

Overgangsrecht Omgevingswet handhaving Activiteitenbesluit

Artikel 4.17 IOw

Op grond van artikel 4.17 IOw (overgangsrecht) blijft op een verzoek om vergoeding van schade die is geleden door een Tracébesluit (ex artikel 22 lid 1 Tracéwet) en dat wordt ingediend binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet, het oude recht van toepassing tot het besluit op dat verzoek onherroepelijk wordt en, bij toewijzing van het verzoek, de toegewezen schadevergoeding volledig is betaald (Raad van State 7 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:486)

Overgangsrecht Omgevingswet verzoek schade Tracébesluit

Op zoek naar een uitspraak?

Mocht u op zoek zijn naar een specifieke uitspraak, gebruik dan het vergrootglas in de menubalk of de zoekbalk hieronder, klik op de button 'Zoek op onderwerp' of neem contact op per e-mail (koolen@sight.law) of per telefoon (06 28 59 24 92). Ook voor overige vragen en/of verzoeken kunt u hier terecht.
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.