Welkom bij Rechtspraak bestuursrecht (RSBR). Op deze website vindt u een actueel overzicht van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op:

– de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
– het Besluit omgevingsrecht (Bor)
– het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
– de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
– de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

NIEUW: zoek jurisprudentie op onderwerp! Klik hier

Recente rechtspraak

Artikel 8:119 Awb

Alleen uitspraken als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Awb (‘reguliere’ uitspraken) en in artikel 8:86 Awb (kortsluiting bij voorlopige voorziening) zijn uitspraken die voor herziening ex artikel 8:119 Awb in aanmerking komen (dus niet een uitspraak waarin bij wijze van ordemaatregel een voorlopige voorziening is getroffen) (Raad van State 23 januari 2023, ELI:NL:RVS:2023:239)

Herziening uitspraak voorlopige voorziening

Artikel 2.12 Wabo

Een privaatrechtelijke belemmering kan slechts aan de verlening van een omgevingsvergunning ex artikel 2.12 Wabo (strijd met planologisch regime) in de weg staat als deze belemmering een evident karakter heeft, bij het toepassen van ondoorzichtig vaststaand glas is daar geen sprake van (Raad van State 10 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:279)

Privaatrechtelijke belemmering omgevingsvergunning ondoorzichtig glas

Artikel 3.1 Wro

Ook wanneer sprake is van een consoliderend bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) is de gemeenteraad verplicht te onderzoeken of op grond van gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen wellicht andere bestemmingen en regels voor gronden moeten worden vastgesteld (Raad van State 25 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:270)

Consoliderend bestemmingsplan andere bestemmingen

Artikel 3.1 Wro

Het is niet ongebruikelijk dat voor de beoordeling van de gevolgen van een in een bestemmingsplan voorziene ontwikkeling voor de mate van bezonning en schaduwwerking voor omliggende woningen aansluiting wordt gezocht bij de zogenoemde lichte dan wel de strenge TNO-norm (artikel 3.1 Wro) (Raad van State 18 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:172)

Bestemmingsplan bezonning TNO-norm

Op zoek naar een uitspraak?

Mocht u op zoek zijn naar een specifieke uitspraak, gebruik dan het vergrootglas in de menubalk of de zoekbalk hieronder, klik op de button 'Zoek op onderwerp' of neem contact op per e-mail (koolen@sight.law) of per telefoon (06 28 59 24 92). Ook voor overige vragen en/of verzoeken kunt u hier terecht.
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.