Welkom bij Rechtspraak bestuursrecht (RSBR). Op deze website vindt u een actueel overzicht van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op:

– de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
– het Besluit omgevingsrecht (Bor)
– het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
– de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
– de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

NIEUW: zoek jurisprudentie op onderwerp! Klik hier

Recente rechtspraak

Artikel 1:2 Awb

Het zijn van mandelig eigenaar van een gemeenschappelijke voorziening maakt deze persoon in beginsel belanghebbende, maar  de eventuele gevolgen die deze persoon ondervindt kunnen zodanig beperkt zijn dat dit geen belanghebbendheid oplevert in de zin van artikel 1:2 Awb (Raad van State 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3212)

Belanghebbende mandelig eigenaar

Artikel 1:2 Awb

Belanghebbendheid bij besluiten krachtens de Wabo wordt in beginsel aangenomen bij bewoners en eigenaren, en ook bij anderszins zakelijk of persoonlijke gerechtigden van een perceel dat grenst aan het perceel waarop het betrokken besluit ziet, of dat gelijk te stellen is met een aangrenzend perceel (bij dergelijke percelen wordt ervan uitgegaan dat feitelijke gevolgen, indien die zich voordoen, in beginsel van enige betekenis zijn ex artikel 1:2 Awb) (Raad van State 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3175) read more

Op zoek naar een uitspraak?

Mocht u op zoek zijn naar een specifieke uitspraak, gebruik dan het vergrootglas in de menubalk of de zoekbalk hieronder, klik op de button 'Zoek op onderwerp' of neem contact op per e-mail (koolen@sight.law) of per telefoon (06 28 59 24 92). Ook voor overige vragen en/of verzoeken kunt u hier terecht.
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.