Welkom bij Rechtspraak bestuursrecht (RSBR). Op deze website vindt u een actueel overzicht van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op:

– de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
– het Besluit omgevingsrecht (Bor),
– het Besluit ruimtelijke ordening (Bro),
– de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en
– de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Recente rechtspraak

Artikel 3.10 Wabo

Artikel 3.10 lid 1 Wabo bepaalt exclusief welke voorbereidingsprocedure op een aanvraag omgevingsvergunning van toepassing is. Het feit dat het College van B&W pas na afloop van de beslistermijn die bij de reguliere voorbereidingsprocedure geldt heeft aangegeven dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, is dus niet bepalend voor het antwoord op de vraag welke voorbereidingsprocedure van toepassing is (Raad van State 15 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3274)

Voorbereidingsprocedure aanvraag omgevingsvergunning

Artikel 6:11 Awb

Een belanghebbende, niet zijnde de aanvrager, die met het nemen van een besluit niet bekend was en ook redelijkerwijs niet bekend kon zijn, is in ieder geval niet verwijtbaar te laat met het maken van bezwaar of instellen van beroep als hij dat doet binnen twee weken nadat hij te weten is gekomen dat een besluit is genomen. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan ook een later gemaakt bezwaar of ingesteld beroep als niet verwijtbaar te laat worden aangemerkt (artikel 6:11 Awb) (Raad van State 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1239) read more

Op zoek naar een uitspraak?

Mocht u op zoek zijn naar een specifieke uitspraak, gebruik dan het vergrootglas in de menubalk, de zoekbalk hieronder of neem contact op per e-mail (koolen@sight.law) of per telefoon (06 28 59 24 92). Ook voor overige vragen en/of verzoeken kunt u hier terecht.
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.