Artikel 4.3 IOw

Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag om een besluit is ingediend, blijft het oude recht, met uitzondering van artikel 3.9, derde lid, eerste zin, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van toepassing:

  • a. als tegen het besluit beroep openstaat: tot het besluit onherroepelijk wordt,
  • b. als tegen het besluit geen beroep openstaat: tot het besluit van kracht wordt.

Rechtspraak artikel 4.3 IOw (besluit op aanvraag)

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Ow blijft het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordt, met uitzondering van artikel 3.9 lid 3 Wabo (artikel 4.3 sub a IOw)Raad van State 10 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:41
Als een verzoek om handhaving van de Waterwet is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet, dan blijft op grond van artikel 4.3 sub a IOw het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordtRaad van State 17 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:153
Als een verzoek om handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft op grond van artikel 4.3 sub a IOw het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordtRaad van State 17 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:140
Als een verzoek om handhaving van het Bouwbesluit 2012 is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet, dan blijft op grond van artikel 4.3 sub a IOw (overgangsrecht) het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordtRaad van State 24 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:254
Als een verzoek om toepassing van bestuursdwang (toepassingsbeschikking ex artikel 5:31a Awb) is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet, dan blijft op grond van artikel 4.3 sub a IOw (overgangsrecht) het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordtRaad van State 29 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:306
Als een verzoek om handhaving van het Activiteitenbesluit is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft op grond van artikel 4.3 sub a IOw (overgangsrecht) het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordtRaad van State 7 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:476
Als een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Ow blijft het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordt, met uitzondering van artikel 3.9 lid 3 Wabo (artikel 4.3 sub a IOw)Raad van State 28 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:827
Artikel 4.3 IOw besluit op aanvraag
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.