Artikel 4.44 IOw

Rechtspraak artikel 4.44 IOw (overgangsrecht tracébesluit)

Als een ontwerptracébesluit ter inzage is gelegd vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft op grond van artikel 4.44 lid 1 IOw (overgangsrecht) het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het tracébesluit onherroepelijk wordtRaad van State 24 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:276
Artikel 4.44 IOw overgangsrecht tracébesluit
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.