Zoek op onderwerp

Via deze pagina kunt u jurisprudentie op onderwerp zoeken. Per wet/besluit is een zogenaamde themapagina ontworpen, waarop de relevante jurisprudentie op onderwerp is gerangschikt. Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp, klik dan hieronder op de desbetreffende wet of het desbetreffende besluit (u wordt dan naar de themapagina doorverwezen).

1. Algemene wet bestuursrecht (o.a.):
– Definities (bestuursorgaan, belanghebbende, besluit, aanvraag, beleidsregel)
– Gecodificeerde algemene beginselen van behoorlijk bestuur
– Besluiten
– Handhaving
– Bezwaar en (hoger) beroep
– Procederen bij de bestuursrechter
– Mandaat en delegatie

2. Besluit omgevingsrecht (o.a):
– Schriftelijke indiening aanvraag omgevingsvergunning
– Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad
– Vergunningvrij bouwen en gebruiken
– Kruimelvergunning

3. Besluit ruimtelijke ordening (o.a.):
– Begrip (nieuwe) ‘stedelijke ontwikkeling’
– Vooroverleg bestemmingsplan
– Branchebepalingen bestemmingsplan
– Ladder voor duurzame verstedelijking
– Bouwovergangsrecht, gebruiksovergangsrecht en persoonsgebonden overgangsrecht

4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (o.a.):
– Begrippen ‘bouwen’ en ‘bouwwerk’
– Omgevingsvergunning(en)
– Bouwstop

5. Wet ruimtelijke ordening (o.a.):
– Bestemmingsplan
– Beheersverordening
– Proactieve aanwijzing provincie
– Planschade

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.