Thema’s Bor

Op deze pagina vindt u een thematische samenvatting van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op het Besluit omgevingsrecht (Bor):

Vergunningplichtige activiteiten:
Vergunningplichtige activiteiten milieu
Vergunningplichtige activiteiten Natura 2000 en flora en fauna

Indieningswijzen aanvraag:
Elektronische indiening aanvraag
Schriftelijke indiening aanvraag

Verklaring van geen bedenkingen:
Toepasingsbereik / Rechtsbeschermingsmogelijkheden

Vergunningvrij bouwen en/of gebruiken:
Begrippen en meetwijzen (o.a. erf, achtererfgebied, bijbehorend bouwwerk, hoofdgebouw)
Vergunningvrije activiteiten bouwen én gebruiken
Vergunningvrije activiteiten bouwen
Uitzonderingen bij monumenten en in beschermde stads- of dorpsgezichten
Overige uitzonderingen vergunningsvrije activiteiten (o.a. toename aantal woningen en illegale bouwwerken)

Kruimelvergunning:
Algemeen (afweging van belangen, cumulatie)
Bijbehorend bouwwerk
Gebouw t.b.v. infrastructurele of openbare voorziening
Bouwwerk, geen gebouw zijnde
Dakterras, balkon, dakopbouw, andere niet op de grond gelegen buitenruimte
Antenne-installatie
Installatie bij glastuinbouwbedrijf
Niet-ingrijpende herinrichting openbaar gebied
Ander gebruik van bouwwerken (transformatie)
Gebruik van recreatiewoning voor bewoning
Tijdelijk ander gebruik van gronden of bouwwerken (10 jaar)
Uitzonderingen kruimelvergunning (o.a. toename aantal woningen en stedelijk ontwikkelingsproject)

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.