Welkom bij Rechtspraak bestuursrecht (RSBR). Op deze website vindt u een overzicht van de belangrijkste rechtspraak binnen het bestuursrecht, voor zover deze ziet op:

– de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
– het Besluit omgevingsrecht (Bor),
– het Besluit ruimtelijke ordening (Bro),
– de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en
– de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Recente rechtspraak

Artikel 3:15 Awb

De woorden ‘zo nodig’ in artikel 3:15 lid 3 Awb betekenen niet dat het bestuursorgaan vrij is naar believen al of niet toepassing te geven aan deze bepaling. Met de bedoelde zinsnede wordt slechts aangegeven dat er gevallen kunnen zijn waarin toepassing duidelijk niet nodig is (Raad van State 30 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:943)

Artikel 2.10 Wabo

Bij de toetsing van een bouwplan aan een bestemmingsplan niet slechts te worden bezien of het bouwwerk overeenkomstig de bestemming kan worden gebruikt, maar dient mede te worden beoordeeld of het bouwwerk ook met het oog op zodanig gebruik wordt opgericht. Dit houdt in dat een bouwwerk in strijd met de bestemming moet worden geoordeeld indien redelijkerwijs valt aan te nemen dat het bouwwerk uitsluitend of mede zal worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarin de bestemming voorziet (artikel 2.10 Wabo) (Raad van State 20 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1152) read more

Op zoek naar een uitspraak?

Mocht u op zoek zijn naar een specifieke uitspraak, gebruik dan het vergrootglas in de menubalk, de zoekbalk hieronder of neem contact op via info@rsbr.nl. Ook voor overige vragen en/of verzoeken kunt u bij dit e-mailadres terecht.
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.