Welkom bij Rechtspraak bestuursrecht (RSBR). Op deze website vindt u een actueel overzicht van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op:

– de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
– het Besluit omgevingsrecht (Bor)
– het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
– de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
– de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

NIEUW: zoek jurisprudentie op onderwerp! Klik hier

Recente rechtspraak

Artikel 3.1 Wro

Als in een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro geen definitie van een bepaald begrip in de planregels is opgenomen, dan kan voor de uitleg van dit begrip aansluiting worden gezocht bij het normaal spraakgebruik zoals omschreven in het Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal. Als het betreffende begrip niet in Van Dale is opgenomen, kan – voor zover mogelijk – aansluiting worden gezocht bij een daarmee in het Van Dale opgenomen vergelijkbaar begrip (Raad van State 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2020) read more

Artikel 2.3 Bor

Als een aanvrager om een omgevingsvergunning delen van het bouwplan buiten de aanvraag wil laten omdat deze vergunningvrij kunnen worden gebouwd, dan kan de aanvrager dat primair doen door deze delen niet in de aanvraag op te nemen (Raad van State 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1790)

Delen bouwplan vergunningvrij

Op zoek naar een uitspraak?

Mocht u op zoek zijn naar een specifieke uitspraak, gebruik dan het vergrootglas in de menubalk of de zoekbalk hieronder, klik op de button 'Zoek op onderwerp' of neem contact op per e-mail (koolen@sight.law) of per telefoon (06 28 59 24 92). Ook voor overige vragen en/of verzoeken kunt u hier terecht.
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.