Welkom bij Rechtspraak bestuursrecht (RSBR). Op deze website vindt u een actueel overzicht van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op:

– de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
– het Besluit omgevingsrecht (Bor),
– het Besluit ruimtelijke ordening (Bro),
– de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en
– de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Recente rechtspraak

Artikel 3.1 Wro

Of het houden van paarden in overeenstemming is met de woonbestemming in een bestemmingsplan (ex artikel 3.1 Wro) hangt af de ruimtelijke uitstraling die dat gebruik heeft (aard, omvang en intensiteit). Of de activiteit een inrichting in de zin van artikel 1.1 lid 1 Wet milieubeheer is, is daarvoor niet bepalend (Raad van State 14 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2586)

Houden paarden woonbestemming

Artikel 2.12 Wabo

Bij de beoordeling of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid hoeft alleen rekening te worden gehouden met de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van het realiseren van het bouwplan (een eventueel bestaand tekort kan als regel buiten beschouwing worden gelaten), leegstand van een pand gedurende een periode daarbij niet relevant (artikel 2.12 Wabo) (Raad van State 14 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2690)

Parkeerbehoefte bouwplan leegstand

Op zoek naar een uitspraak?

Mocht u op zoek zijn naar een specifieke uitspraak, gebruik dan het vergrootglas in de menubalk, de zoekbalk hieronder of neem contact op per e-mail (koolen@sight.law) of per telefoon (06 28 59 24 92). Ook voor overige vragen en/of verzoeken kunt u hier terecht.
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.