Artikel 4 lid 11 Bijlage II Bor

Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking:

11. ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10, voor een termijn van ten hoogste tien jaar.

Rechtspraak

De tienjaarstermijn van artikel 4 lid 11 Bijlage II Bor (tijdelijke omgevingsvergunning) kan worden verlengd of er kan opnieuw voor dezelfde activiteit een vergunning worden verleend, zolang de tienjaarstermijn niet wordt overschredenRaad van State 16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2212
De tienjaarstermijn van artikel 4 lid 11 Bijlage II Bor (tijdelijke omgevingsvergunning) vangt aan bij de verlening van de eerste vergunning, niet bij de start van het illegale gebruikRaad van State 16 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2212
Een eerder verleende tijdelijke vergunning verleend onder de WRO moet worden meegerekend bij de tienjaarstermijn van artikel 4 lid 11 Bijlage II Bor (tijdelijke omgevingsvergunning)Raad van State 22 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:487
Tijdelijke chalets zijn bouwwerken die zonder onomkeerbare gevolgen kunnen worden verwijderd (tijdelijke omgevingsvergunning ex artikel 4 lid 11 Bijlage II Bor)Rechtbank Midden-Nederland 29 januari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:441
Een tijdelijk winkelcentrum is een bouwwerk dat zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd (tijdelijke omgevingsvergunning ex artikel 4 lid 11 Bijlage II Bor)Rechtbank Oost-Brabant 27 januari 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:396
Zonnepanelen zijn bouwwerken die zonder onomkeerbare gevolgen kunnen worden verwijderd (tijdelijke omgevingsvergunning ex artikel 4 lid 11 Bijlage II Bor)Raad van State 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1112
Tijdelijke omgevingsvergunning artikel 4 lid 11 Bijlage II Bor
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.