Artikel 6.5 Bor

Rechtspraak artikel 6.5 Bor (verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad)

Tegen een lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist ex artikel 6.5 Bor, staat geen beroep openRaad van State 16 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1987
Het is niet toegestaan een lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ex artikel 6.5 Bor op te stellen die de facto leidt tot de situatie dat nooit een vvgb is vereistRaad van State 27 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3207
Wanneer een aangevraagde activiteit onder de categorie vermeld in artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor valt (kruimelvergunning) en het bevoegd gezag toepassing mag geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo, dan is geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad ex artikel 6.5 lid 1 Bor benodigd (ook niet als de uitgebreide voorbereidingsprocedure door een ander benodigde toestemming van toepassing is)Raad van State 12 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:68
Artikel 6.5 Bor biedt geen ruimte voor een uitleg dat een omgevingsvergunning kan worden geweigerd in het geval dat geen verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad is gevraagdRaad van State 29 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4415

Artikel 6.5 Bor verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.