Artikel 4 lid 6 Bijlage II Bor

Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking:

6. een installatie bij een glastuinbouwbedrijf voor warmtekrachtkoppeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder w, van de Elektriciteitswet 1998;

Rechtspraak artikel 4 lid 6 Bijlage II Bor (WKK glastuinbouwbedrijf)

Artikel 4 lid 6 Bijlage II Bor WKK glastuinbouwbedrijf
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.