Artikel 2.8 Bor

Als categorieën gevallen als bedoeld in artikel 5.16, tweede lid, onder g, van de Wet milieubeheer waarbij bij het verlenen van een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet een beoordeling van de gevolgen voor de luchtkwaliteit als bedoeld in artikel 5.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer is vereist, worden aangewezen de categorieën gevallen, bedoeld in artikel 4, onderdelen 9 en 11, van bijlage II.

Rechtspraak artikel 2.8 Bor (luchtkwaliteit)

Artikel 2.8 Bor luchtkwaliteit
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.