Artikel 4 lid 2 Bijlage II Bor

Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking:

  • 2. een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening als bedoeld in artikel 2, onderdeel 18, onder a, dat niet voldoet aan de in dat subonderdeel genoemd eisen, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
    • a. niet hoger dan 5 m, en
    • b. de oppervlakte niet meer dan 50 m²;

Rechtspraak artikel 4 lid 2 Bijlage II Bor (gebouwen voor Infrastructurele of openbare voorzieningen)

Een gebouw voor de eigen energievoorziening is geen gebouw ten behoeve van een openbare voorziening als bedoeld in artikel 4 lid 2 Bijlage II Bor (gebouwen voor Infrastructurele of openbare voorzieningen)Raad van State 20 januari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BK9904
Bij het bepalen of sprake is van een gebouw moet het gebouw voor de mens toegankelijk zijn (gaat niet om de vraag of men in het gebouw kan lopen)Raad van State 25 januari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV1834
Bij het bepalen of sprake is van een gebouw is niet noodzakelijk dat daadwerkelijk verblijf in het gebouw mogelijk is (Artikel 4 lid 2 Bijlage II Bor)Raad van State 27 juni 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA8136

Artikel 4 lid 2 Bijlage II Bor gebouwen voor Infrastructurele of openbare voorzieningen
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.