Artikel 4 lid 4 Bijlage II Bor

Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking:

4. een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw;

Rechtspraak artikel 4 lid 4 Bijlage II Bor (dakterrassen balkons dakopbouwen en overige bouwwerken)

Artikel 4 lid 4 Bijlage II Bor kan zien op de uitbreiding van een vergund, maar nog niet bestaande bouwwerk of gebouwRaad van State 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4687
Als sprake is van een of meer dakopbouwen, dan is niet relevant of al dan niet sprake is van een uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard als bedoeld in artikel 4 lid 4 Bijlage II Bor (dakterrassen balkons dakopbouwen en overige bouwwerken)Raad van State 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:702
Een dakopbouw als bedoeld in artikel 4 lid 4 Bijlage II Bor hoeft niet gering van omvang te zijnRaad van State 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2756
Een kapverdieping (nieuwe verdieping onder een kap) is een dakopbouw als bedoeld in artikel 4 lid 4 Bijlage II BorRaad van State 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1770
Artikel 4 lid 4 Bijlage II Bor is niet beperkt tot planologisch ondergeschikte gevallenRaad van State 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:702
Artikel 4 lid 4 Bijlage II Bor is niet beperkt tot een schilddak of een daarmee te vergelijken kapconstructieRaad van State 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1770
Voor de uitleg van het begrip ‘dakopbouw’ als bedoeld in artikel 4 lid 4 Bijlage II Bor is de in het bestemmingsplan gegeven definitie van dakopbouw niet relevantRaad van State 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:702

Artikel 4 lid 4 bijlage II Bor dakterrassen balkons dakopbouwen en overige bouwwerken
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.