Artikel 2.3 Bor

Rechtspraak artikel 2.3 Bor (bouwen en planologisch gebruik)

Activiteiten die onder artikel 3 Bijlage II Bor vallen, geven uitsluitend een vrijstelling van het verbod om zonder omgevingsvergunning voor bouwen (ex artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) te handelen, niet van het verbod om in strijd met het bestemmingsplan (ex artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) te handelen (bouwen en planologisch gebruik ex artikel 2.3 Bor)Raad van state 17 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7696
Activiteiten die onder artikel 2 Bijlage II Bor vallen, geven een vrijstelling van zowel het verbod om zonder omgevingsvergunning voor bouwen (ex artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) als het verbod om zonder omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan (ex artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) te handelen (artikel 2.3 Bor)Raad van State 8 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX3911
Als een aanvrager om een omgevingsvergunning delen van het bouwplan buiten de aanvraag wil laten omdat deze vergunningvrij kunnen worden gebouwd, dan kan de aanvrager dat primair doen door deze delen niet in de aanvraag op te nemenRaad van State 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1790

Artikel 2.3 Bor bouwen en planologisch gebruik
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.