Artikel 4 lid 5 Bijlage II Bor

Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking:

5. een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 m;

Rechtspraak artikel 4 lid 5 Bijlage II Bor (antenne-installaties)

Bij het bepalen van de hoogte van een antenne-installatie als bedoeld in artikel 4 lid 5 Bijlage II Bor (antenne-installaties) moet de installatie in uitgeschoven toestand worden beoordeeld, nu een bouwwerk in zijn volle omvang moet worden beoordeeldRaad van State 7 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1

Artikel 4 lid 5 bijlage II Bor antenne-installaties
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.