Artikel 6 Bijlage II Bor

Indien op een perceel meer gebouwen aanwezig zijn die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming of indien het hoofdgebouw geen woning is, maar op het perceel wel een of meer op de grond staande woningen aanwezig zijn, wordt het achtererfgebied bepaald door het hoofdgebouw, de woning of een van de andere hiervoor bedoelde gebouwen, waarvan de voorkant het dichtst is gelegen bij openbaar toegankelijk gebied.

Rechtspraak artikel 6 Bijlage II Bor (meerdere hoofdgebouwen in achtererfgebied)

Artikel 6 Bijlage II Bor meerdere hoofdgebouwen in achtererfgebied
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.