Artikel 4 lid 8 Bijlage II Bor

Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking:

8. het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied;

Rechtspraak artikel 4 lid 8 Bijlage II Bor (niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied)

Voor de vraag of sprake is van een niet-ingrijpende herinrichting als bedoeld in artikel 4 lid 8 Bijlage II Bor moet worden gekeken naar de te verwachten gevolgen van de herinrichting voor omwonenden en gebruikers van het gebied. Het enkele feit dat voor de herinrichting ingrijpende en omvangrijke werkzaamheden nodig zijn, betekent niet dat de herinrichting als ingrijpend moet worden aangemerktRaad van State 22 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1749
Bij de beoordeling of sprake is van een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied als bedoeld in artikel 4 lid 8 Bijlage II Bor moet worden gekeken naar de maximale planologische mogelijkheden van het bestemmingsplanRaad van State 8 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:572
Bij de beoordeling of sprake is van een niet-ingrijpende herinrichting als bedoeld in artikel 4 lid 8 Bijlage II Bor moet worden gekeken naar de omvang, ruimtelijke uitstraling en de verwachte duur van het nieuwe gebruikRaad van State 4 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2663

Artikel 4 lid 8 Bijlage II Bor niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.