Artikel 4 lid 10 Bijlage II Bor

Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking:

Rechtspraak artikel 4 lid 10 Bijlage II Bor (gebruik van recreatiewoning voor bewoning)

Bij een inschrijving in de GBA (Gemeentelijke basisadministratie) levert in het algemeen vermoeden op dat een persoon zijn hoofdverblijf heeft op het adres waarop hij is ingeschreven (gebruik van recreatiewoning voor bewoning ex artikel 4 lid 10 Bijlage II Bor)Raad van State 16 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2642
Los van de inschrijving van de GBA kan bijvoorbeeld ook door middel van energierekeningen of andere documenten worden aangetoond dat een bewoner op een bepaald adres zijn/haar hoofdverblijf heeft (artikel 4 lid 10 Bijlage II Bor)Raad van State 27 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ2527

Artikel 4 lid 10 Bijlage II Bor gebruik van recreatiewoning voor bewoning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.