Artikel 2.9 Bor

Bij de vaststelling of het bouwen van een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van bijlage II in achtererfgebied als bedoeld in dat artikellid al dan niet in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening, worden reeds aanwezige bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied, bedoeld in dat artikellid, in mindering gebracht op het door het bestemmingsplan of de beheersverordening toegestane maximum van die bouwwerken.

Rechtspraak artikel 2.9 Bor (aantal bijbehorende bouwwerken)

Artikel 2.9 Bor aantal bijbehorende bouwwerken
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.