Artikel 4a Bijlage II Bor

 • 1. Onverminderd artikel 5, zijn de artikelen 2 en 3 slechts van toepassing op een activiteit die plaatsvindt in, aan, op of bij een rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet, een monument of archeologisch monument waarop artikel 9.1, eerste lid, onderdeel b, van de Erfgoedwet van toepassing is, een krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument dan wel een monument waarop, voordat het is aangewezen, een zodanige verordening van overeenkomstige toepassing is, voor zover het een activiteit betreft als bedoeld in:
  • a. artikel 2, onderdelen 1 en 2, of
  • b. artikel 2, onderdelen 4 tot en met 21, of artikel 3, onderdelen 4 tot en met 8:
   • 1°. in, aan of op een onderdeel van het monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft, of
   • 2°. bij een monument.
 • 2. Onverminderd artikel 5, zijn de artikelen 2 en 3 slechts van toepassing op een activiteit die plaatsvindt in een beschermd stads- of dorpsgezicht, voor zover het een activiteit betreft als bedoeld in:
  • a. artikel 2, onderdelen 1 en 2, of
  • b. artikel 2, onderdelen 4 tot en met 21, of artikel 3 voor zover het betreft:
   • 1°. inpandige veranderingen,
   • 2°. een verandering van een achtergevel of achterdakvlak, mits die gevel of dat dakvlak niet naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd,
   • 3°. een bouwwerk op erf aan de achterkant van een hoofdgebouw, mits dat erf niet ook deel uitmaakt van het erf aan de zijkant van dat gebouw en niet naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd, of
   • 4°. een bouwwerk op gronden die onderdeel zijn van openbaar toegankelijk gebied.

Rechtspraak artikel 4a Bijlage II Bor (vergunningsvrij bij monumenten en in beschermd stads- of dorpsgezicht)

Artikel 4a Bijlage II Bor vergunningsvrij bij monumenten en in beschermd stads- of dorpsgezicht
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.