Artikel 2.7 Bor

Als categorieën gevallen als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet worden aangewezen de categorieën gevallen in artikel 4 van bijlage II.

Rechtspraak artikel 2.7 Bor (koppeling kruimelvergunning)

Artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo ziet op gebruiksactiviteiten in ruime zin. Dit betekent dat zowel het handelen in strijd met planregels die zien op het gebruik van gronden als planregels die zien op het bouwen, hieronder moeten worden begrepen (koppeling kruimelvergunning ex artikel 2.7 Bor)Raad van State 26 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU1640
Artikel 2.7 Bor koppeling kruimelvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.