Artikel 4.2 Bor

  • Indien een aanvraag niet langs elektronische weg wordt ingediend, wordt gebruik gemaakt van een door Onze Minister vastgesteld formulier. Het bevoegd gezag stelt op verzoek van de aanvrager het formulier aan hem ter beschikking.
  • Het bevoegd gezag bepaalt het aantal exemplaren dat van de aanvraag en de daarbij te overleggen gegevens en bescheiden wordt ingediend, met een maximum van vier.
  • In gevallen waarin ingevolge hoofdstuk 6 meer dan twee adviezen of verklaringen van geen bedenkingen zijn voorgeschreven, verstrekt de aanvrager op verzoek van het bevoegd gezag even zoveel extra exemplaren van de aanvraag en de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden.

Rechtspraak artikel 4.2 Bor (schriftelijke aanvraag)

Als een aanvraag niet via het vastgestelde formulier maar op een andere schriftelijke manier wordt ingediend, dan is op grond van artikel 4.2 Bor nog steeds sprake van een officiële aanvraag om omgevingsvergunningRaad van State 9 juli 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD6741
Als een aanvraag omgevingsvergunning niet langs elektronische weg of via het vastgestelde formulier maar op een andere manier wordt ingediend, is uitsluitend sprake van een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3 lid 3 Awb als voor het bestuursorgaan meteen duidelijk is of kan zijn dat een aanvraag is gedaan (het moet altijd gaan om een zelfstandig stuk) (artikel 4.2 Bor)Raad van State 10 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1839

Artikel 4.2 Bor schriftelijke aanvraag
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.