Artikel 7 Bijlage II Bor

  • 1. Indien een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 2, onderdeel 3, bestaat uit een deel dat op meer, en een deel dat op minder dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw is gelegen en zich geen inwendige scheidingsconstructie bevindt tussen beide delen, is op het deel dat op minder dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw is gelegen artikel 2, onderdeel 3, onder b, onderdeel 2°, van overeenkomstige toepassing.
  • 2. Als een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 2, onderdeel 3, wordt gebruikt voor huisvesting in verband met mantelzorg, is onderdeel f van artikel 2, onderdeel 3, niet van toepassing, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
    • a. in zijn geheel of in delen verplaatsbaar,
    • b. de oppervlakte niet meer dan 100 m2, en
    • c. buiten de bebouwde kom.

Rechtspraak artikel 7 Bijlage II Bor (bijbehorend bouwwerk dieper dan 4 meter)

Artikel 7 Bijlage II Bor bijbehorend bouwwerk dieper dan 4 meter
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.