Artikel 2.3 Bor

Rechtspraak

Activiteiten die onder artikel 3 Bijlage II Bor vallen, geven uitsluitend een vrijstelling van het verbod om zonder omgevingsvergunning voor bouwen (ex artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) te handelen, niet van het verbod om in strijd met het bestemmingsplan (ex artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) te handelen (artikel 2.3 Bor)Raad van state 17 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7696
Activiteiten die onder artikel 2 Bijlage II Bor vallen, geven een vrijstelling van zowel het verbod om zonder omgevingsvergunning voor bouwen (ex artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) als het verbod om zonder omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan (ex artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) te handelen (artikel 2.3 Bor)Raad van State 8 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX3911
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.