Thema’s Bro

Op deze pagina vindt u een thematische samenvatting van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op het Besluit ruimtelijke ordening (Bro):

Algemeen:
Begrip (nieuwe) ‘stedelijke ontwikkeling’
Vooroverleg bestemmingsplan
Branchebepalingen, open normen en dynamische verwijzingen in bestemmingsplan
Ladder voor duurzame verstedelijking

Overgangsrecht:
Bouwovergangsrecht
Gebruiksovergangsrecht
Persoonsgebonden overgangsrecht

Beheersverordening:
Illegaal gebruik

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.