Artikel 5.1.1 Bro

Indien in een gebied waarvoor een beheersverordening wordt vastgesteld een gebruik bestaat of een bouwwerk aanwezig is dat onder de toepassing van het in het voorafgaande bestemmingsplan opgenomen overgangsrecht valt, wordt in de beheersverordening:

  • a. dat gebruik of bouwwerk mede begrepen onder het beheer overeenkomstig het bestaande gebruik, of
  • b. met betrekking tot dat bouwwerk of gebruik op overeenkomstige wijze als bedoeld in de artikelen 3.2.1 en 3.2.2 of in artikel 3.2.3 in overgangsrecht voorzien.

Rechtspraak

Illegaal gebruik kan onder omstandigheden in een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 Wro worden gelegaliseerd (artikel 5.1.1 Bro)Raad van State 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3569
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.