Artikel 1.2.3 Bro

  • Een visie, plan, besluit en verordening als bedoeld in artikel 1.2.1, eerste lid, in voorkomend geval met de daarbij behorende toelichting of onderbouwing, worden elektronisch vastgesteld. Van een zodanig elektronisch document wordt tevens een papieren versie gemaakt.
  • Indien de inhoud van een elektronisch document als bedoeld in het eerste lid tot een andere uitleg aanleiding geeft dan de papieren versie, is het eerstgenoemde document beslissend.

Rechtspraak 1.2.3 Bro (elektronisch vastgesteld bestemmingsplan)

Artikel 1.2.3 Bro elektronisch vastgesteld bestemmingsplan
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.