Artikel 3.2.4 Bro

In een bestemmingsplan wordt de volgende anti-dubbeltelregel opgenomen:

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Rechtspraak artikel 3.2.4 Bro (anti-dubbeltelregel)

Artikel 3.2.4 Bro anti-dubbeltelbepaling
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.