Artikel 6.2.3 Bro

Tot de kosten, bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, ten eerste, van de wet, worden, voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de inbrengwaarde van de gronden, gerekend de ramingen van:

  • a. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied;
  • b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden gesloopt;
  • c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten;
  • d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en leidingen in het exploitatiegebied.

Rechtspraak artikel 6.2.3 Bro (inbrengwaarde gronden exploitatieplan)

De kosten van aankoop van grond voor een bovenwijkse voorziening waar kostenverhaal plaatsvindt, moet worden gebaseerd op een taxatie en niet op de werkelijke kosten (inbrengwaarde gronden exploitatieplan ex artikel 6.2.3 Bro)Raad van State 16 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:903
Sloopkosten die noodzakelijk zijn en zijn toe te rekenen aan de voorziene ontwikkeling zijn onderdeel van de inbremgwaarde als bedoeld in artikel 6.2.3 sub d Bro Raad van State 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:827

Artikel 6.2.3 Bro inbrengwaarde gronden exploitatieplan
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.