Artikel 6.2.11 Bro

Een exploitatieplan gaat vergezeld van een toelichting, welke tenminste bevat:

 • a. een aanduiding van het ruimtelijk besluit, waarmee het exploitatieplan verbonden is;
 • b. een toelichting op de functie van het exploitatieplan, en
 • c. een toelichting bij de begrenzing van het exploitatiegebied;alsmede, voor zover van toepassing, een toelichting bij:
 • d. de locatie-eisen;
 • e. de regels voor woningbouwcategorieën;
 • f. de overige regels in het exploitatieplan;
 • g. de exploitatieopzet;
 • h. de kosten per soort;
 • i. de bovenwijkse kosten;
 • j. de kosten voor toekomstige ontwikkelingen;
 • k. de opbrengstcategorieën en prijzen;
 • l. de wijze van toerekening, en
 • m. indien de exploitatieopzet een tekort vertoont, een omschrijving van de wijze waarop het tekort wordt gedekt.

Rechtspraak artikel 6.2.11 Bro (toelichting exploitatieplan)

Artikel 6.2.11 Bro toelichting exploitatieplan
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.