Artikel 6.2.10 Bro

De in artikel 6.13, tweede lid, onder d, van de wet bedoelde regels kunnen mede betrekking hebben op:

  • a. het aantal en de situering van sociale huurwoningen, geliberaliseerde woningen voor middenhuur, sociale koopwoningen en percelen voor particulier opdrachtgeverschap;
  • b. de categorieën woningzoekenden, die voor een kavel voor particulier opdrachtgeverschap in aanmerking komen;
  • c. de methode van toewijzing van kavels voor particulier opdrachtgeverschap;
  • d. de prijsvorming van kavels voor particulier opdrachtgeverschap, waarbij voor kavels in de vrije sector wordt uitgegaan van een door een onafhankelijke taxateur vastgestelde prijs die is aanvaard door de gemeente en de verkoper, of van een veiling onder toezicht van een notaris;
  • e. het sluiten van een overeenkomst tot vervreemding van een kavel voor particulier opdrachtgeverschap en de overdracht van de voor de kavel verstrekte bouwvergunning, tot aan het moment van voltooiing van de bouw van de woning;
  • f. regels betreffende het tegengaan van speculatie met betrekking tot sociale huur- en koopwoningen.

Rechtspraak artikel 6.2.10 Bro (regels uitvoerbaarheid exploitatieplan)

Artikel 6.2.10 Bro regels uitvoerbaarheid exploitatieplan
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.