Artikel 6.2.7 Bro

Tot de opbrengsten van de exploitatie, bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, ten derde, van de wet, worden gerekend de ramingen van de opbrengsten:

  • a. van uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied;
  • b. van bijdragen en subsidies van derden;
  • c. welke worden verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen.

Rechtspraak artikel 6.2.7 Bro (opbrengsten exploitatieplan)

De Wro bevat geen verplichting om de exploitatiebijdrage voortvloeiend uit een exploitatieplan gelijk te laten zijn aan de bijdrage die in een anterieure overeenkomst is overeengekomen (opbrengsten exploitatieplan ex artikel 6.2.7 Bro)Raad van State 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:827

Artikel 6.2.7 Bro opbrengsten exploitatieplan
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.