Thema’s Bal

Op deze pagina vindt u een thematische samenvatting van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal):

Bevoegd gezag milieubelastende activiteit:
Bevoegd gezag milieubelastende activiteit

Normadressaat zorgplicht milieubelastende activiteit:
Normadressaat zorgplicht milieubelastende activiteit
Specifieke zorgplicht milieubelastende activiteit

Maatwerk milieubelastende activiteit:
Maatwerkregels milieubelastende activiteit
Maatwerkvoorschriften milieubelastende activiteit
Afbakening mogelijkheid maatwerkregels over meldingen
Afwijken van aanwijzing vergunningplichtige gevallen: aanvullende vergunningplichten

Meldingen en het verstrekken van gegevens en bescheiden:
Algemene gegevens bij een melding
Algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden
Gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag

Activiteiten met mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden of NNN:
Bevoegd gezag Natura 2000-gebied en NNN
Normadressaat Natura 2000-gebied en NNN
Specifieke zorgplicht Natura 2000-gebied en NNN
Maatwerkregels Natura 2000-gebied en NNN
Maatwerkvoorschriften Natura 2000-gebied en NNN
Natura 2000-gebied en NNN: algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden
Natura 2000-gebied en NNN: gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag
Aanwijzing vergunningvrije gevallen: Natura 2000-toets in kader van een ander besluit
Aanwijzing vergunningvrije gevallen Natura 2000-activiteit in programma
Aanwijzing vergunningvrije gevallen en gevallen beperking reikwijdte vergunningplicht Natura 2000-activiteit in omgevingsverordening
Aanwijzing vergunningvrije gevallen en gevallen beperking reikwijdte vergunningplicht Natura 2000-activiteit in ministeriële regeling
Begrenzing aanwijzing vergunningvrije gevallen Natura 2000-activiteit

Activiteiten met betrekking tot dieren of planten in het wild (flora en fauna):
Algemeen
Flora- en fauna-activiteiten
Oogmerken flora- en fauna-activiteiten
Bevoegd gezag flora- en fauna-activiteiten
Normadressaat flora- en fauna-activiteit
Specifieke zorgplicht flora- en fauna-activiteit
Maatwerkregels flora- en fauna-activiteit
Maatwerkvoorschriften flora- en fauna-activiteit
Flora- en fauna-activiteit: algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden
Vogelrichtlijn
Aanwijzing vergunningplichtige gevallen soorten vogelrichtlijn: schadelijke handelingen
Aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn in programma
Aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn in omgevingsverordening
Aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn in ministeriële regeling
Begrenzing aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn
Aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn op basis van aangewezen gedragscode
Habitatrichtlijn
Aanwijzing vergunningplichtige gevallen soorten Habitatrichtlijn: schadelijke handelingen
Aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten Habitatrichtlijn in programma
Aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten Habitatrichtlijn in omgevingsverordening
Aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten Habitatrichtlijn in ministeriële regeling
Begrenzing aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten Habitatrichtlijn
Vergunningvrije gevallen soorten Habitatrichtlijn op basis van aangewezen gedragscode
Andere soorten
Aanwijzing vergunningplichtige gevallen andere soorten: schadelijke handelingen
Aanwijzing vergunningvrije gevallen andere soorten in programma
Aanwijzing vergunningvrije gevallen andere soorten in omgevingsverordening
Aanwijzing vergunningvrije gevallen andere soorten in ministeriële regeling
Begrenzing aanwijzing vergunningvrije flora- en fauna-activiteiten andere soorten
Vergunningvrije gevallen andere soorten op basis van aangewezen gedragscode

Activiteiten die houtopstanden, hout en houtproducten betreffen:
Houtopstanden
Bevoegd gezag houtopstanden
Normadressaat houtopstanden
Specifieke zorgplicht houtopstanden
Maatwerkregels houtopstanden
Maatwerkvoorschriften houtopstanden
Algemene gegevens bij een melding houtopstanden
Houtopstanden: algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden
Melding vellen houtopstanden
Gegevens en bescheiden vellen houtopstanden
Afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift: kapverbod
Plicht tot herbeplanting
Afbakening mogelijkheid maatwerk: herbeplanting
Uitzondering op melding vellen houtopstanden en plicht tot herbeplanting

Activiteiten die cultureel erfgoed betreffen (rijksmonumenten):
Rijksmonumentenactiviteiten
Bevoegd gezag rijksmonumentenactiviteit
Normadressaat rijksmonumentenactiviteit
Zorgplicht rijksmonumentenactiviteit
Maatwerkregels rijksmonumentenactiviteit
Afbakening mogelijkheid maatwerkregel rijksmonumentenactiviteit
Maatwerkvoorschriften rijksmonumentenactiviteit
Vergunningvrije gevallen rijksmonumentenactiviteit
Verbod rijksmonumentenactiviteit

Activiteiten die werelderfgoed betreffen:
Normadressaat activiteit werelderfgoed
Zorgplicht werelderfgoed
Maatwerkregels werelderfgoed
Maatwerkvoorschriften werelderfgoed

Jurisprudentie Bal
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.